Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 Khỉ Thành Người

Mục Sư Hồ Hữu Hoàng

Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam, 13/02/2016

KhỉThànhNgười NgườiThànhKhỉ
 
 
Khỉ già ra suối, tối vào hang
Rượu, thịt, gái tơ đã sẵn sàng
Bàn đá chông chênh nằm hưởng lạc
Cuộc đời của khỉ thế mà sang  

Loài khỉ làm gì có lương tâm
Quen sống sơn lâm, tính thú cầm
Thử hỏi làm sao “TƯ TƯỞNG” có???
Có chăng lục tặc với sai lầm  

Còn lại khỉ em; lũ khỉ con
Chúng bảo cùng nhau muốn sống, còn.
Thì cứ dối lừa và ăn cướp
Âm thầm nhượng bán hết nước non…  

  MS. Hồ Hữu Hoàng       

149


Monkeys Transformed Into Men
Pastor Ho Hưu Hoang

mh khi thanh nguoi


At day the Old Monkey goes out to the stream, he comes back to the cave at night.
As usual alcohol, meat, young silk girls are already for him.
He lies on the unstable dolmen to taste happiness.  
Such a so luxurious life is the Old Monkey’s.  

What sort of conscience the Monkeys do possess,
Or habitually lived in the jungle with their animal temperament.
How could the Old Monkey get his philosophic “THOUGHT”???
If he could get anything, it could be his angers with mistakes.

What about the young brother monkeys and baby monkeys,
They keep telling one another to expect their survival
Just keep deceiving and keep stealing,
Secretly keep selling out every inch of homeland…

Pastor Ho Hưu Hoang

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"