In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Xuân Hoài Niệm
Hits: 2927

W020080923584710934265

Thiên hạ thì thầm tiếng chẳng ngoa,
Ðổi đời ... Hư đốn hạ danh nhà!
Miệt mài kinh sử quên luôn mẹ,
Tính toán phong trần mặc kệ cha.
Con cái đảo điên lờ gốc rễ,
Bạn bè ích kỷ tặng can qua.
Nếu không sửa trị tâm thân lại,
Rồng hóa ra tôm, nhục Quốc gia!

Thanh Phượng