Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

Mẹ là... Phật Quán Thế Âm ...

Mẹ hiền tựa đấng Từ Bi
Hóa thân Bồ Tát chỉ vì chúng con
Ngày đêm lo lắng chu toàn
Ấm lòng vui sướng khi còn Mẹ yêu

DF9-rungtram-3

Thương ai xa Mẹ bao chiều
Nhớ tình Mẫu Tử, nhớ điều Mẹ răn
Nhớ lời ru ngọt dưới trăng
Nhớ hơi ấm Mẹ, tỏa lân diệu hòa

Mẹ là hương sắc đậm đà
Là hoa bất diệt, suối ca bốn mùa
Là chuông trầm bỗng ngân đưa
Là câu Lục Bát con vừa kính dâng

Vá quàng chiếc áo tứ thân
Oằn vai gánh những nhọc nhằn vì con
Dù cho núi lở, non mòn
Nhưng tình yêu Mẹ sắt son chẳng rời

Tóc xanh bạc trắng mây trời
Thời gian hằn trán, mắt môi cỏi cằn
Mẹ là sao, Mẹ là trăng
Mẹ là tiếng trống thu không gọi chiều

Mẹ là tiếng Hạc trong veo
Hương Quỳnh nhân ái, ngạt ngào đêm trăng
Mẹ là... Phật Quán Thế Âm ...

Vương Uyên

 

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"