In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Vu Lan: Mùa Báo Hiếu
Hits: 5239

Vườn Thơ Bạn Đọc:

 Bánh Bò

banhboNM

 

    Mùi thơm dìu dịu bếp hồng
    Bánh bò đang hấp mà lòng nao nao
    Thì ra con nhớ năm nào
    Bên Ba bên Má dạt dào tình thương...
    Năm xưa nhà ở Thị Nghè
    Những khi đi chợ Má nghèo đông con
    Gạo đong quà bánh Má lo
    Gói xôi nãi chuối bánh bò con vui!

mon-5

 chuoi

Ngọc Minh