Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Vườn Thơ Bạn Đọc:

Sở Thú

13007408-thao cam vien

Nhớ xưa Sở Thú mùa hè
Thấy con cọp lớn, chim xoè đuôi công
Xem con vượn nhảy trong lồng
Xem vườn cây đẹp, hoa hồng hoa sen
Nắng trưa Ba gọi mua kem
Chụp hình Ba bảo cho thêm con quà...
Nay đi Sở Thú ngang qua
Ba không còn nữa nhưng quà còn đây!

Ngọc Minh

photo1KINHVABA

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"