Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Vườn Thơ Bạn Đọc:

 Bánh Bò

banhboNM

 

    Mùi thơm dìu dịu bếp hồng
    Bánh bò đang hấp mà lòng nao nao
    Thì ra con nhớ năm nào
    Bên Ba bên Má dạt dào tình thương...
    Năm xưa nhà ở Thị Nghè
    Những khi đi chợ Má nghèo đông con
    Gạo đong quà bánh Má lo
    Gói xôi nãi chuối bánh bò con vui!

mon-5

 chuoi

Ngọc Minh

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"